Schooltijden, vrije dagen en vakanties

2022 – 2023

Via de Parro app worden in de agenda alle vrije dagen gecommuniceerd met de ouders. Hier staan ook studiedagen genoemd, deze staan niet genoemd in onderstaand schema.