Schooltijden, vrije dagen en vakanties

2022 – 2023

Via de Parro app worden in de agenda alle vrije dagen gecommuniceerd met de ouders. Hier staan ook studiedagen genoemd, deze staan niet genoemd in onderstaand schema.

Op de woensdag is groep 1 vrij!