MISSIE & VISIE

Onze missie

Onze gereformeerde basisschool is een school met een heel eigen identiteit. We geloven dat onze kinderen door God aan ons zijn toevertrouwd. Het zijn Zijn kinderen en het is onze taak om deze kinderen te helpen in hun ontwikkeling en bij hun leerproces. Dit doen we in afhankelijkheid van God, onze Schepper. 

Onze visie

In ons onderwijs heeft ‘onderzoek’ een belangrijke plaats, want

  • Wij willen ons vanuit een onderzoekende, optimistische en respectvolle houding inzetten voor de ontwikkeling van alle leerlingen op onze school.
  • Wij geven ‘onderzoekend leren’ een prominente plaats in ons onderwijs om daarmee het eigenaarschap van het leerproces bij zowel leerlingen als leerkrachten te bevorderen.
  • We doen onderzoek vanuit nieuwsgierigheid. Onderzoek levert nieuwe kennis, gevoelens, en vergezichten op. Het laat ons verwonderd staan en het stimuleert tot nieuw onderzoek.
  • Wij onderzoeken door middel van analyse en reflectie de resultaten van ons eigen onderwijs om zo te kunnen bijstellen als dat nodig is, of om juist door te gaan op de ingeslagen weg.
  • In het ‘onderzoek’ treffen ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar in diverse samenstellingen.