ONDERSTEUNING OP MAAT

 

 

Onze school gaat ervoor om voor alle leerlingen goed, passend onderwijs te realiseren. Dat betekent in principe dat elke leerling welkom is op de Vuursteen en dat we hem of haar een passende plek willen geven binnen het onderwijs met de juiste ondersteuning.

Leerkrachten hebben te maken met aanzienlijke verschillen tussen leerlingen. Het is dan ook een uitdaging om het onderwijs zo vorm te geven dat alle leerlingen voldoende profiteren van de les. De leerkracht geeft instructie die rekening houdt met de onderwijsbehoefte van de leerling.

Om de zorg voor leerlingen echt gestalte te kunnen geven, is het noodzakelijk om te volgen waar zorg nodig is. Hiervoor gebruiken wij het leerlingvolgsysteem (LOVS) van CITO.

Als u als ouder zorgen hebt over uw kind, kunt u dat in eerste instantie bespreken met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt uw kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind. Daarnaast kan de interne begeleider aanwezig zijn bij oudergesprekken.

Als school maken wij gebruik van het expertisecentrum Florion-onderwijsondersteuning, een centrum voor leerlingenzorg. Hier wordt o.a. onderzoek gedaan en begeleiding gegeven aan leerlingen, leerkrachten en scholen.

Wilt u meer informatie over zorg op maat, dan verwijzen wij u naar de schoolgids. Deze is te downloaden onder het kopje downloads.