WELKOM

De waarden van de Vuursteen

Op basisschool de Vuursteen staat de kwaliteit van onderwijs voorop. We zetten ons in om het elke dag een beetje beter te doen. Op de Vuursteen stellen we vier kernwaarden centraal, die terugkomen in ons onderwijs.

Uitgelicht

‘Een vuursteen, het is een heel gewone steen, maar een steen met een krachtig effect.’