Onderbouw

Geen leren zonder spelen!

Wat kenmerkt ons kleuteronderwijs? Dat is in één woord: spel. Spelen is onlosmakelijk met kind-zijn verbonden en daarom is op de Vuursteen spel het uitgangspunt om te leren.

Wij stimuleren het spel door uitdagende thema’s aan te bieden. Thema’s die in de leefwereld en belangstelling van kleuters liggen, zoals de bakker, het bos, de haven, de dierentuin, de garage of ziek zijn. Deze thema’s worden uitgewerkt in themahoeken door middel van spel. Activiteiten als werken in de bouwhoek, met constructiemateriaal of met de kralenplank, knutselen, verven, noem maar op, passen we aan het thema aan.

Kinderen leren door te spelen. Maar wat leren ze dan? Dat kunnen we vangen in vier kopjes: sociale vaardigheden, taal- en rekenvaardigheden en bovendien wordt door spel de creativiteit enorm ontwikkeld.

Sociale vaardigheden De kinderen leggen door met elkaar te spelen een basis voor het leren leven met elkaar. Ze leren overleggen en luisteren naar elkaar. “Wie speel jij?” of “Wat zullen we spelen?” Zo leren ze zich te verplaatsen in een ander en rekening met elkaar te houden.

Taal Daarnaast is spelen heel belangrijk voor de taalvaardigheid. De kinderen leren veel nieuwe woorden bij ieder thema en bovendien leren ze deze woorden toe te passen in het spel. De taalspelletjes uit de map ‘fonemisch bewustzijn’ die wij gebruiken, verbinden we zoveel mogelijk aan het thema. We lezen verhalen voor, kiezen prentenboeken bij het thema en maken een woordweb van de nieuwe woorden. Zo wordt de woordenschat spelenderwijs uitgebreid en wordt er gewerkt aan de basisvoorwaarden voor het leren lezen.

Rekenen

De kinderen werken niet alleen spelenderwijs aan hun taal-, maar ook aan hun rekenvaardigheid. Veel rekenbegrippen worden in het thema aangeboden. Tijdens het spel gaat het bijvoorbeeld over hoe lang je bent of hoe zwaar, of over wat een broodje kost. Ook de lesjes uit onze rekenmethode ‘Met Sprongen Vooruit’ passen we zoveel mogelijk in in het thema. Zo wordt elk rekenlesje een spelletje. Maar ook prentenboeken en verhalen kunnen kinderen prikkelen en aanzetten tot redeneren en rekenen en kan het inzicht en handelen vergroten.

Creativiteit

Omdat we de kinderen stimuleren te spelen, te ontwerpen en te ontdekken, wordt er ten slotte ook een beroep gedaan op hun creativiteit. Spelen verhoogt de betrokkenheid en vergroot het zelfvertrouwen. Kinderen verrassen ons vaak doordat ze op hun eigen manier het thema uitwerken in de thema- of huishoek, bij het schilderen, de kralenplank of bijvoorbeeld de bouwhoek. Het is mooi om te zien hoe elk kind daarin zijn eigen creativiteit kwijt kan en hoe elk kind uniek is in wat hij bedenkt en laat zien.

Spelen is vrij en voelt vrij. Daarom gaan de kinderen bij ons graag naar school. Iedere zes weken is er weer een nieuw thema; dit sluit aan bij de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben en de drang van hen om de wereld te ontdekken. Geen leren zonder spelen dus!