Contact momenten

 

Nieuwsbrief

Elke laatste vrijdag van de maand komt er een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt via de Parro-app verspreid. In de nieuwsbrief leest u over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Hebt u naar aanleiding daarvan vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Schoolgids

Elk jaar ontvangt u na de zomervakantie de schoolgids voor het nieuwe schooljaar. Hierin staat bijna alle informatie over de school met betrekking tot het nieuwe schooljaar en de gang van zaken op school. 
Deze gids kunt u ook inzien op de website onder het kopje downloads.

Jaarkalender

Elk jaar ontvangt u de kalender, waarop gebeurtenissen, vakanties, verjaardagen e.d. van het hele schooljaar staan vermeld.

Pleinfeest

Aan het begin van iedere schooljaar starten we op vrijdagmiddag met een pleinfeest voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Na een lange periode van vakantie ontmoeten we elkaar dan graag. Leerlingen groep 8 en hun ouders organiseren deze ontspannen vrijdagmiddag. Ieder jaar dus een andere club mensen, wat zorgt voor een feest dat ieder jaar weer unieke elementen in zich heeft. 

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond. De informatieavonden zijn zo verdeeld dat u bij elke groep van uw kind(eren) aanwezig kunt zijn.

Spreekavond

Ieder jaar wordt er in september een spreekmoment gepland met alle ouders. Tijdens deze 10 minuten gesprekken wordt het welzijn van uw kind(eren) besproken met de groepsleerkracht(en). Heeft u behoefte aan meer gesprekken kunt u dit zelf aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Rapporten

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen het rapport. In de maand februari en voor de zomervakantie. In het rapport zijn o.a. de methode gebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen (CITO) ten behoeve van het leerlingvolgsysteem in opgenomen.

Schoolkeuzegesprekken

Groep 8 staat onder andere in het teken van de keuze voor het vervolgonderwijs. Eind groep 7 is er een voorlopige verwijzingsgesprek. In het voorjaar vinden de schoolkeuzegesprekken plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de ouders met hun kind voor het vervolgonderwijs.