CHROMEBOOKS

 

Onze school heeft een belangrijke stap gezet in de digitalisering van ons onderwijs. 

Vanaf groep 5 werken de leerlingen op het gebied van rekenen op een chromebook. Hiervoor gebruiken wij Gynzy. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen adaptief aan het werk kunnen. Dat houdt in dat iedere leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kan werken aan zijn ontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen het uitrekenen van de sommen op papier blijven doen. Het digitaal werken is een middel, geen doel op zich, en daarom is het belangrijk te blijven bedenken wanneer het iets toevoegt aan het onderwijs, en wanneer niet.

Daarnaast wordt het chromebook ook actief gebruikt tijdens het thematisch werken.