Privacy

Op school worden regelmatig film- en fotoopnamen gemaakt. Het gebruik van beeldmateriaal biedt kansen om onze school ‘op de kaart te zetten’ en u als ouder(s)/verzorger(s) een kijkje te geven in de dagelijkse onderwijspraktijk van de school. U heeft in Parro de mogelijkheid gekregen om aan te geven waar u wel en geen toestemming voor geeft wat betreft de AVG. De namen en adresgegevens worden niet meer in de schoolgids gezet, wel in een schoolkalender wat u in het begin van dit schoolseizoen krijgt van school. Hier zullen ook de verjaardagen van de kinderen, de meesters en juffen worden genoemd en de bijzonderheden waar u als ouder mee te maken heeft zoals studiedagen en activiteiten van de kinderen.