Thematisch onderwijs

 

 

Bij de Vuursteen staat het werken met thematisch onderwijs centraal. Per schooljaar worden er 5 thema’s schoolbreed behandeld. Iedere groep behandelt hetzelfde thema op zijn eigen niveau. 

In de klas komen thema’s tot leven – alle kinderen beleven het en werken ermee. Dat versterkt niet alleen hun betrokkenheid bij het onderwerp en hun motivatie, maar ook het groepsklimaat in het algemeen. Bovendien vervult elk kind een eigen rol. Naast schoolse vaardigheden is ook de algemene ontwikkeling belangrijk. Ben jij wel eens met het vliegtuig weg geweest? Dan weet jij hoe je koffer in het vliegtuig komt. Werkt jouw vader als bakker? Dan weet hij veel over het bakken van brood. Kortom: iedereen is een expert!

Een ander voordeel van werken met een thema is dat u als ouders ook meer betrokken kan worden bij het onderwijs. Ouders worden geïnformeerd over het thema dat behandeld wordt en zij kunnen eventueel hun kennis en/of ervaring delen met de leerlingen. En natuurlijk worden alle ouders (en opa’s, oma’s, oppas en andere betrokkenen) uitgenodigd voor de eindafsluiting. Bij de eindafsluiting presenteert iedere klas zijn gemaakte werk in zijn eigen lokaal, eventueel aangevuld met een door de leerlingen bedachte quiz, proef of andere activiteit in school. 

Omdat we graag iedereen de kans willen bieden aanwezig te kunnen zijn, is de afsluiting van ieder thema op en ander moment. Soms om 8.15 uur ’s morgens en een volgend thema aan het einde van de schooldag rond 14.00 uur. Ook de dag waarop de afsluiting plaatsvindt, verschilt per thema.